Important dates

1.7.2017 - 31.8.2017 - Summer Holidays

-

-

More... »

Search
Advanced search
About the Review

Information for Czech and Slovak authors: Revue mezinárodních studií Jana Masaryka (RMSJM) je recenzovaným odborným časopisem vydávaným Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE v Praze. Časopis přijímá příspěvky v angličtině, češtině a slovenštině. Veškeré další informace na tomto webu jsou uvedeny pouze v angličtině.

 

Aims and scope

FMV_rmsjm_obalka_1_2016Jan Masaryk Review of International Studies (RMSJM) is a scholarly, peer-reviewed journal published twice a year by the Jan Masaryk Centre for International Studies, University of Economics, Prague. It aims to disseminate original theoretical and empirical research and stimulate debate on international phenomena and processes encompassing: International and European politics; diplomacy; economic diplomacy; international law; and particularly the research priorities of the Jan Masaryk Centre: the transformation of actors in international relations; contemporary political-security and political-economic integration processes; and foreign policy and diplomacy in transforming the international environment.

 

Founded: 1 March 2016

Periodicity: 2 issues per year

Published by: Jan Masaryk Centre for International Studies, University of Economics, Prague

Editors, editorial board

ISSN: Will be provided after publishing 5 issues.