Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v září 2015

Státní bakalářské zkoušky (MSB) se uskuteční ve dnech 10. a 16. 9. 2015.

Státní závěrečné zkoušky z Mezinárodní politiky a diplomacie a ekonomie (MP1_3) se budou konat dne 10. 9. 2015.

Státní závěrečné zkoušky z Mezinárodní politiky a diplomacie (MP3_1) se budou konat dne 16. 9. 2015.

Státní zkoušky z vedlejší specializace Diplomatická praxe (2DP) a Ekonomická diplomacie (2ED) proběhnou dne 8. 9. 2015.

Termíny budou vypsány v dostatečné kapacitě pro všechny studenty, kteří se na zkoušku řádně a včas zaregistrovali v ISIS.

Obhajoby bakalářských a diplomových prací (DIP_B, DIP_D) se budou konat ve dnech 8., 10. a 16. 9. 2015. Studentům bude přidělen termín katedrou tak, aby obhajovali před komisí, jejímž členem je vedoucí jejich práce.

Vzhledem k tomu, že státní zkoušky a obhajoby se uskuteční ve školním roce 2015/2016, budou termíny vypsány v ISIS a otevřeny k přihlašování až po začátku nového školního roku, tedy po 1. 9. 2015.