Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské studium

Charakteristika oboru Mezinárodní studia – diplomacie

Obecné informace ke studiu na webu FMV, v intranetu FMV

Informace k vypisování povinných kurzů SMSJM

Studijní oddělení, konzultační hodiny pedagogů SMSJM

Bakalářský seminář a práce, tematické okruhy bakalářských prací (nutno omezit na BP)

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací