Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Magisterské studium

Charakteristika oboru Mezinárodní politika a diplomacie

Obecné informace ke studiu na webu FMV, v intranetu FMV

Informace k vypisování povinných kurzů SMSJM

Studijní oddělení, konzultační hodiny pedagogů SMSJM

Diplomový seminář a práce, tematické okruhy diplomových prací (nutno omezit na DP)

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací