Termíny

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby (TERMÍNY)

Studenti se předběžně registrují na státní zkoušky a obhajoby prací do InSISu.
Předběžná registrace je pro studenty povinná.

Typ studia Ident
Bakalářské ECTS MSB
Obhajoba BP DIP_B
Navazující magisterské ECTS MP3_1
Obhajoba DP DIP_D
VS Ekonomická diplomacie 2ED

Studenti vloží své diplomové a bakalářské práce do InSISu. Poté jim InSIS e-mailem potvrdí korektní vložení práce. Student tento e-mail vytiskne a předá při odevzdávání DVOU svázaných výtisků do sekretariátu NB 272. Pokud student nepředá se svázanými výtisky e-mail, nebudou jeho práce přijaty. Odevzdávaná práce musí být zcela totožná s verzí vloženou do InSISu. Jeden výtisk se po obhajobě studentům vrací.

Studenti magisterského studia si z InSISu, z Portálu studenta, vytisknou Potvrzení o splnění všech předmětů studijního plánu pro Státní závěrečnou zkoušku. Toto potvrzení předají dozoru v místnosti, kde se budou připravovat na státní zkoušku.

Studenti bakalářského studia podepíší Čestné prohlášení v místnosti, kde se budou připravovat na státní zkoušku.

Termíny

Léto 2017 Podzim 2017 Zima 2017/2018
Registrace na státní zkoušky a obhajoby do 28. 4. 2017 do 30. 6. 2017
Odevzdání BP/DP elektronicky do 28. 4. do 30. 6.
Odevzdání BP/DP fyzicky do 3. 5. do 30. 6. (v úředních hodinách sekretariátu SMSJM)
Zkouškové období 15. 5. – 23. 6. 27. – 29. 12. 2017 a 2. 1. – 7. 2. 2018
Obhajoby 23. 5. – 1. 6. (předběžně)
Státní zkoušky 30. 5. – 22. 6. (předběžně)
Odevzdání projektů BP/DP do 24. 5. 20:00 do 10. 1. 20:00

Okruhy ke státním zkouškám