Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby

Co musím udělat, když se chci přihlásit na státní zkoušku nebo obhajobu závěrečné práce?

Před státní zkouškou a obhajobou se studenti předběžně registrují na samostatné kurzy – státní zkoušky a obhajoby prací v InSIS.
Předběžná registrace je pro studenty povinná.

 

Na jakou zkoušku se mám zaregistrovat?

Bakalářské studium

Mezinárodní studia – diplomacie – státní bakalářská zkouška (dílčí státní zkouška) – MSB
Obhajoba bakalářské práce – DIP_B

Navazující magisterské studium

Státní zkouška z oboru Mezinárodní politika a diplomacie (dílčí státní zkouška)  – MP3_1
Obhajoba diplomové práce – DIP_D

Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie

Státní zkouška z vedlejší specializace Ekonomická diplomacie (dílčí státní zkouška)  – 2ED

 

Do kdy se mám na státnicový kurz nebo obhajobu zaregistrovat/zapsat?

Na státní zkoušky a obhajoby v lednu/únoru 2018 je nutné se zapsat do 30. 11. 2017.

Na státní zkoušky a obhajoby v květnu/červnu 2018 je nutné se zapsat do 12. 4. 2018.

Na státní zkoušky a obhajoby v září 2018 je nutné se zapsat do 29. 6. 2018.

 

Kdy státní zkoušky probíhají?

Státní zkoušky a obhajoby probíhají ve zkouškovém období tak, jak je stanoví harmonogram VŠE.

 

Kde najdu okruhy ke státní závěrečné zkoušce?

V InSIS v sylabu jednotlivých státnicových kurzů.

 

Co musím předložit před zahájením státní zkoušky?

Studenti magisterského studia si z InSISu, z Portálu studenta, vytisknou Potvrzení o splnění všech předmětů studijního plánu pro Státní závěrečnou zkoušku. Toto potvrzení předají dozoru v místnosti, kde se budou připravovat na státní zkoušku.

Studenti bakalářského studia podepíší Čestné prohlášení v místnosti, kde se budou připravovat na státní zkoušku.

 

Co bych měl vědět o odevzdání závěrečné práce?

Studenti vkládají své diplomové a bakalářské práce do InSISu. Poté jim InSIS e-mailem potvrdí korektní vložení práce. Student tento e-mail vytiskne a předá při odevzdávání DVOU svázaných výtisků do sekretariátu NB 272. Pokud student nepředá se svázanými výtisky e-mail, nebudou jeho práce přijaty. Odevzdávaná práce musí být zcela totožná s verzí vloženou do InSISu.

Termíny odevzdání stanoví fakultní harmonogram.

Obhajoba v lednu/únoru 2017 – odevzdání do 8. 12. 2017

Obhajoba v květnu/červnu 2018 – odevzdání do 27. 4. 2018

Obhajoba v září 2018 – odevzdání do 29. 6. 2018

V poslední den odevzdání práce musí být práce nahrána a odevzdána v InSIS a současně odevzdána ve dvou vytištěných vyhotoveních na sekretariátě katedry v době úředních hodin sekretariátu.