Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Výběrové řízení na stáže v LS 2017/2018: Berlín, Brusel, Ženeva, Vídeň a kanceláře CzechTrade po celém světě

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade a na základě memoranda s Ministerstvem zahraničních věcí ČR výběrové řízení na místa stážistů ve vybraných zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade a ambasádách České republiky, a to hromadně na LS 2017/2018. Přihlášky přijímáme do 24. října 2017.

Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.  Na stáže v Evropě je možné čerpat podporu z fondů Erasmus+ a ze stipendijního fondu FMV, na mimoevropské stáže poskytuje podporu stipendijní fond FMV.

Více informací