Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na tři místa pomocných vědeckých sil

Středisko mezinárodních studií vypisuje

výběrové řízení na tři místa pomocných vědeckých sil.

Místa jsou určena pro student/ky bakalářského i magisterského stupně studia se zájmem o mezinárodní politiku a diplomacii. Požadujeme časovou flexibilitu, spolehlivost, znalost práce na PC a dobrou znalost anglického jazyka. Rozsah práce je 4-5 hodin týdně, a to převážně při plnění administrativních a jednodušších vědeckých úkolů. V případě zájmu mohou být pomocné vědecké síly zapojeny do řešení interních a externích granových projektů.

Žádost o přijetí na místo pomocné vědecké síly spolu s CV a krátkým motivačním dopisem odevzdávejte sekterářce SMSJM pí. Hůjové v úředních hodinách do pondělí 26. září 2016. Vybraní uchazeči/uchazečky boudou pozváni k pohovoru.