Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Absolvent doktorského studia Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. převzal cenu Josefa Hlávky

Dne 16. listopadu 2017 převzal čerstvý absolvent doktorského studia Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D., cenu Josefa Hlávky  pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty , kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky AV ČR. O jejím udělení  rozhoduje správní rada Nadání Josefa Hlávky na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.

K získání prestižního ocenění srdečně blahopřejeme!

Zleva proděkanka pro vědu a doktorské studium FMV doc. Radka Druláková, oceněný dr. Miloslav Machoň a jeho školitelka doc. Štěpánka Zemanová