Archiv rubriky: Aktuality

Zrušení výuky od 11. 3. 2020 a mimořádná opatření VŠE

Mimořádná opatření VŠE v souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR platná od 11. 3. 2020

Zrušení výuky od 11. 3. 2020 a mimořádná opatření VŠE

Výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu katedry

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa pomocné vědecké síly. Jedná se o agendu propagace katedry, zejména na sociálních sítích, při akcích katedry apod. Předpokládaný rozsah práce je 3-5 hodin týdně. Přednost mají studenti a studentky bakalářského studia s perspektivou pokračování v navazujícím magisterském studiu. Preferujeme dlouhodobou spolupráci. Žádosti o […]

Zrušení výuky od 11. 3. 2020 a mimořádná opatření VŠE

FMV se stává členem globální sítě SDSN

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE se v roce 2020 stává novým členem Sítě OSN pro řešení udržitelného rozvoje (Sustainable Development Solutions Network, SDSN).  FMV chce svým členstvím v SDSN přispět ke globální diskuzi a také k aplikovanému výzkumu v oblasti udržitelného rozvoje. SDSN vznikla pod záštitou generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna v roce 2012. Tato mezinárodní vědecká síť je zaměřena na […]

Zrušení výuky od 11. 3. 2020 a mimořádná opatření VŠE

Informace k zapisování povinných předmětů v magisterském studiu

Tato informace se týká studentů zapsaných v zimním semestru 2019/2020 do kurzu 2SM401 a je určena všem studentům, studujícím na FMV VŠE obor Mezinárodní politika a diplomacie. Od září 2020 bude Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka vyučovat bakalářské i magisterské navazující studijní programy podle nové akreditace. Vaši kolegové, kteří k magisterskému studiu nastoupí od září […]

Mimosemestrální kurz 2SM454 – Globální otázky a veřejná diplomacie – anglicky

Intensive course 2SM454 – Global Issues and Public Diplomacy

Mimosemestrální kurz 2SM454 – Globální otázky a veřejná diplomacie – anglicky

Mimosemestrální kurz 2SM634 – Írán v mezinárodním systému: minulost a současnost – v angličtině

Intensive course 2SM634 – Iran in the International System: Past and Present

Mimosemestrální kurz 2SM454 – Globální otázky a veřejná diplomacie – anglicky

Volitelný kurz 2SM315 – Vojenské technologie a mezinárodní bezpečnostní výzvy – anglicky

Jak silným nástrojem jsou vojenské technologie v mezinárodní politice? Do jaké míry ovlivňují politická rozhodnutí a jak vysvětlují souvislosti, které zůstávají mezi řádky? Jaké jsou současné mezinárodní bezpečnostní výzvy a jakou roli v nich hrají vojenské technologie jako hybatel technologického pokroku? Jaké etické výzvy s sebou nese robotizace a umělá inteligence? Jak porozumět kyberprostoru jako […]

Mimosemestrální kurz 2SM454 – Globální otázky a veřejná diplomacie – anglicky

Přednáška o ekonomické diplomacii

Dne 13. 11. 2019 vystoupil na VŠE, v rámci výuky předmětu 2SM201 Mezinárodní vztahy, pan Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí. Přednáška byla organizována Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka z Fakulty mezinárodních vztahů. Pan náměstek ve své přednášce představil klíčové současné trendy české ekonomické diplomacie a zodpověděl dotazy studentů k tématu. Níže je k dispozici prezentace pana náměstka […]

Mimosemestrální kurz 2SM454 – Globální otázky a veřejná diplomacie – anglicky

Workshop „Smart Power“

Smart Power Workshop

Mimosemestrální kurz 2SM454 – Globální otázky a veřejná diplomacie – anglicky

Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v lednu a únoru 2020

Státní bakalářské zkoušky (MSB) a státní závěrečné zkoušky (MP3_1) proběhnou od 16. 1. 2020 do 5. 2. 2020. Souborná zkouška ze specializace Ekonomická diplomacie (2ED) se uskuteční 21. 1. 2020. Termíny zkoušek budou v INSIS vypsány v průběhu listopadu. Obhajoby bakalářských a diplomových prací budou probíhat od 15. ledna 2020. Studentům bude přidělen termín katedrou […]

Mimosemestrální kurz 2SM454 – Globální otázky a veřejná diplomacie – anglicky

Přihlašte se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění