Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. je spoluřešitelem a Ing. Mgr. Markéta Novotná, Ph.D. členkou týmu tříletého projektu GAČR „Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům“ (18-00902S). Řešitelem projektu je Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. z Ústavu mezinárodních vztahů Praha.

Cíle projektu: Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční přístup ke studiu aktérství EU v energetických vztazích vůči třetím stranám. Zejména ve vztahu k Rusku a alternativním dodavatelům ze Střední Asie, regionu Kaspického moře a Blízkého východu a severní Afriky.

Abstrakt: Projekt je zaměřen na výzkum vnitřních a vnějších dimenzí aktérství EU v energetických vztazích s dodavateli se zvláštním zaměřením na Rusko a schopnost najít alternativní dodavatele. Nebylo zatím nalezeno funkční propojení mezi konceptem energetické bezpečnosti a konceptem aktérství EU se zaměřením na roli EU jako “rámujícího aktéra”. Využití rámování v rámci aktérství EU v energetické politice je nové a umožňuje korekci a specifikaci pokusů o konceptualizaci v oblasti aktérství. Výsledky projektu jsou založeny na propojení a zrovnoprávnění vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích.