Informace k vypisování kurzu 2SM301 Mezinárodní bezpečnostní vztahy

Povinný kurz pro studenty oboru Mezinárodní studia a diplomacie a fakultně volitelný předmět pro studenty jiných specializací 2SM301 Mezinárodní bezpečnostní vztahy bude od letního semestru 2018/2019 vypisován pouze v letním semestru. V zimním semestru 2019/2020 nebude kurz otevřen. Více informací o kurzu v InSIS.