Informace k vypisování povinných předmětů zajišťovaných SMSJM

S ohledem na přechod od stávajících studijních oborů (Mezinárodní studia – diplomacie – Bc., Mezinárodní politika a diplomacie – Ing.) k nově akreditovaným studijním programům (Mezinárodní studia a diplomacie – Bc. a Ing.) bude SMSJM od ZS 2020/21 vypisovat některé povinné předměty, které garantuje, v omezeném režimu.

Níže je pro jednotlivé obory/programy obsažen přehled předmětů, kterých se výjimky týkají. Prosíme všechny studující příslušných oborů/programů, aby informacím věnovali zvýšenou pozornost v rámci stávajících registrací a nadcházejících zápisů a předešli tak možným komplikacím a průtahům ve studiu.

2SM201 Mezinárodní vztahy; 2PL206 – Politické systémy
Předměty budou v souladu se studijním plánem naposledy standardně vypsány v ZS 2020/21.
Odůvodněné případy nesplnění předmětu budou řešeny individuálně v ZS 2021/22. V LS 2020/21 (ani v dalších letních semestrech) předměty nebudou vypisovány.

2SM202 Mezinárodní a diplomatické právo
Předmět bude v souladu se studijním plánem vypsán v LS 2020/21.
Od LS 2021/22 bude výuka spojena s novým předmětem 2SM206 Právo a etika v mezinárodních vztazích. V ZS předmět nebude vypisován.

2SM311 Diplomacie a diplomatický protokol
Předmět bude vypisován vždy v LS.

2SM302 Kultura v mezinárodních vztazích
Předmět bude naposledy standardně vypsán v ZS 2021/22. Odůvodněné případy nesplnění předmětu budou řešeny individuálně v LS 2021/22. Později již předmět nebude vypisován.

2SM301 Mezinárodní bezpečnostní vztahy
Předmět bude naposledy standardně vypsán v LS 2021/22.
Od LS 2022/23 bude výuka spojena s 2SM313 Mezinárodní bezpečnostní vztahy.

2SM401 Velmoci v mezinárodních vztazích
Předmět je v rozvrhu pro ZS 2020/21 spojen s 2SM446 Globální mocenská politika. Obdobně bude vypsán v ZS 2021/22.V LS nebude vypisován.

2SM418 Dějiny české zahraniční politiky a diplomacie
Předmět je naposledy v rozvrhu pro ZS 2020/21 standardně vypsán. V LS 2020/21 bude spojen s 2SM445 Mezinárodní postavení a zahraniční politika českého státu. Dále případně bude vypisován stejným způsobem vždy v LS.

2SM402 Evropa v mezinárodních vztazích
Odůvodněné případy nesplnění předmětu jsou aktuálně řešeny pro ZS 2020/21 individuálně. Pokud jste tak ještě neučinili, kontaktujte v této věci sekretářku SMSJM nebo garanta předmětu Dr. Dubského. Od LS 2020/21 předmět vypisován nebude.

2SM404 Tvorba a analýza zahraniční politiky a diplomacie
Odůvodněné případy nesplnění předmětu budou individuálně řešeny v LS 2020/21, v dalších LS pak předmět může být vypsán ve spojení s 2SM448 Tvorba a analýza zahraniční politiky. V ZS předmět vypisován nebude.

 2SM405 Teorie mezinárodních vztahů
Odůvodněné případy nesplnění předmětu budou individuálně řešeny v LS 2020/21. Dále již předmět vypisován nebude.

2SM406 Globalizace v mezinárodních vztazích
Odůvodněné případy nesplnění předmětu budou individuálně řešeny v LS 2020/21, v dalších LS pak předmět může být vypsán ve spojení s 2SM449 Globalizace v mezinárodních vztazích. V ZS předmět vypisován nebude.

2SM409 Vybrané otázky mezinárodního práva veřejného
Předmět bude od LS 2020/21 spojen s 2SM447 Mezinárodní právo v mezinárodních vztazích, vypisován bude vždy v LS. V ZS předmět vypisován nebude.

Nové povinné předměty studijního programu budou vypisovány v souladu se vzorovým studijním plánem. Poprvé budou otevřeny vždy v semestru, v němž jsou zařazeny do vzorového studijního plánu pro ročník nastupující do studia v ZS 2020/21, a následně vždy ve stejném semestru (zimním nebo letním) daném studijním plánem.

Nové povinné předměty studijního programu budou vypisovány v souladu se vzorovým studijním plánem. Poprvé budou otevřeny v semestru, pro nějž jsou zařazeny do vzorového studijního plánu pro ročník nastupující do studia v ZS 2020/21, a následně vždy ve stejném semestru (zimním nebo letním) daném studijním plánem. O případných výjimkách budou studující včas informováni.

Zvýšenou pozornost je třeba při plánování studia věnovat povinně-volitelným předmětům skupiny A. Tyto předměty budou otevírány v souladu se zařazením do ročníku a  semestru v sylabu, tj.

V ZS 2020/21 a dále v zimních semestrech:
2SM451 Diplomacie nestátních aktérů v soudobých mezinárodních vztazích – anglicky
2SM450 Globální jih v mezinárodních vztazích – anglicky
2SM443 Soudobé mezinárodní vztahy v kvantitativní perspektivě – anglicky

V LS 2021/22 (tj. 2. ročník, 4. semestr!!!) a dále vždy v LS:
2SM453 EU a svět – anglicky
2SM452 Současná témata a trendy v diplomacii – anglicky
2SM455 Komparativní politika – anglicky

Případné dotazy můžete klást na Facebooku SMSJM.