Informace k zapisování povinných předmětů v magisterském studiu

Tato informace se týká studentů zapsaných v zimním semestru 2019/2020 do kurzu 2SM401 a je určena všem studentům, studujícím na FMV VŠE obor Mezinárodní politika a diplomacie.

Od září 2020 bude Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka vyučovat bakalářské i magisterské navazující studijní programy podle nové akreditace. Vaši kolegové, kteří k magisterskému studiu nastoupí od září 2020, v něm budou mít odlišnou skladbu povinných předmětů. Předměty, které jsou pro Vás povinné – 2SM404, 2SM405 a 2SM406 – do něj nebudou zařazeny. V nadcházejícím letním semestru jsme připraveni upravit kapacitu uvedených povinných předmětů tak, abychom vyhověli všem studentům, kteří si je včas (t.j. do 23. 1. 2020) zaregistrují. Naopak v příštím školním roce budeme tyto kurzy vypisovat jen v omezeném rozsahu a v dalších letech už s jejich otevíráním nepočítáme.

Vezměte prosím tuto informaci na vědomí při registraci svých kurzů během probíhajících registrací.