Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v lednu a únoru 2020

V InSIS jsou již vypsány termíny státní bakalářské zkoušky (MSB), státní závěrečné zkoušky (MP3_1) a
státní/souborné zkoušky ze specializace Ekonomická diplomacie (2ED a 2ED2) s přihlašováním od pondělí 23. 11. 2020 8:00. Pokud se jejich kapacita naplní, budou přidány termíny nové.

Obhajoby bakalářských a diplomových prací budou probíhat od 12. 1. 2021. Studentům bude přidělen termín katedrou tak, aby obhajovali před komisí, jejímž členem je vedoucí nebo oponent jejich práce.

Upozorňujeme, že v organizaci státních zkoušek a obhajob může docházet ke změnám v závislosti na vývoji epidemiologické situace, a prosíme studenty v tomto směru o pochopení.