Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v lednu a únoru 2020

Státní bakalářské zkoušky (MSB) a státní závěrečné zkoušky (MP3_1) proběhnou od 16. 1. 2020 do 5. 2. 2020.
Souborná zkouška ze specializace Ekonomická diplomacie (2ED) se uskuteční 21. 1. 2020.
Termíny zkoušek budou v INSIS vypsány v průběhu listopadu.

Obhajoby bakalářských a diplomových prací budou probíhat od 15. ledna 2020. Studentům bude přidělen termín katedrou tak, aby obhajovali před komisí, jejímž členem je vedoucí jejich práce. Informace o přesném termínu obhajoby bude studentům sdělena emailem v průběhu prosince, po odevzdání prací.