Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v září 2019

Státní bakalářské zkoušky (MSB) proběhnou 3. 9. 2019 od 10:00, 4. 9. 2019 od 9:20 a od 10:30, 5. 9. 2019 od 13:00.

Státní závěrečné zkoušky z Mezinárodní politiky a diplomacie (MP3_1) se budou konat  3. 9. 2019 od 14:30, 4. 9. 2019 od 15:00 a 5. 9. 2019 od 13:00.

Státní zkouška z vedlejší specializace Ekonomická diplomacie (2ED) se uskuteční 4. 9. 2019 od 9:30.

Uvedené termíny se mohou změnit v případě jiných pracovních povinností členů komisí.

Obhajoby bakalářských a diplomových prací proběhnou v úterý 3. a středu 4. 9. 2019. Studentům bude přidělen termín katedrou tak, aby obhajovali před komisí, jejímž členem je vedoucí jejich práce, ve výjimečných případech oponent. Informace o přesném termínu obhajoby bude studentům sdělena nejpozději na konci července 2019 emailem.

Vzhledem k tomu, že státní zkoušky a obhajoby se uskuteční ve školním roce 2019/2020, budou termíny vypsány v InSIS a otevřeny k přihlašování až po začátku nového školního roku. „Rezervace“ termínů u vyučujících nebo na sekretariátě katedry NEJSOU možné. Na státní zkoušky se studenti přihlašují samostatně, na přidělený termín obhajoby práce je přihlašuje katedra.