Volitelné a mimosemestrální předměty SMSJM v ZS 2018/2019

Bakalářské předměty

2SM306 – Etnické konflikty v soudobých mezinárodních vztazích


2SM307 Akademie EU

Vyučující: Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

„Chcete se podívat pod pokličku Evropské unie? Rádi byste se setkali s předními experty na problematiku evropské integrace z řad vrcholných politiků a úředníků? Chcete během čtyřdenní odborné exkurze do Bruselu poznat na vlastní kůži jak instituce EU fungují v praxi? Pak neváhejte zapsat si kurz Akademie Evropská unie!!! Předmět se skládá z 6 odborných přednášek předních expertů na VŠE, čtyřdenní odborné exkurze do institucí EU v Bruselu a návštěvy Ministerstva zahraničních věcí ČR.“

Sylabus


2SM309 Migrace v mezinárodních vztazích – anglicky

Vyučující: Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D.

„Are you keen on migration or do not really care (yet)? Either way, this course is aimed at you! In Migration in IR, we will discuss refugees, brain drain, fake news, human rights and much more. We will look at current events in a broader context which will give you a better idea about why everybody talks about a migration crisis these days.“

Sylabus

 

Magisterské předměty

2SM411 – Asie v mezinárodních vztazích – anglicky


2SM423 – Vnitřní a vnější bezpečnost EU


2SM438 Akademie EU

Vyučující: Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Sylabus


2SM558 – Čína v mezinárodní politice a diplomacii – anglicky


2SM630 – EU jako aktér mezinárodních vztahů – anglicky

 

Magisterské mimosemestrální předměty

2SM431 – Jazyk a diplomacie – anglicky


2SM442 – Mezinárodní vztahy v globalizovaném světě – anglicky

Vyučující: JUDr. Vendulka Kubálková, Ph.D.

„V rámci procesu globalizace dochází k omezování překážek stojících v cestě kontaktům napříč světem, resp. planetou. Zároveň se zlepšují fyzické, právní, kulturní i psychologické schopnosti lidí k rozvoji vztahů s ostatními v rámci „jediného světa“. Důsledky tohoto procesu jsou ale sporné: Znamená globalizace integraci ekonomických, politických a kulturních systémů ve světě? Amerikanizaci a dominanci USA v mezinárodních otázkách? Hybatele ekonomického růstu, prosperity a demokratické svobody? Hnací motor devastace životního prostředí, vykořisťování rozvojového světa a potlačování lidských práv?
Globalizace přináší rozvoj celoplanetárních a suprateritoriálních vztahů. Zároveň je však nebezpečně neovladatelným procesem: neukotveným, difúzním a chaotickým, v němž jsou oslabeny tradiční mocenské prostředky, diplomacie, ale i vedení válek. Proto je nutná kritická reflexe tradičních západních přístupů ke studiu mezinárodních vztahů. Nové směry nevycházejí jen z politické vědy, ekonomie a mezinárodního práva, ale přinášejí i náhledy z oblasti sociologie, sociální teorie, antropologie, sociální geografie, kognitivních studií, religionistiky, filosofie a teologie včetně různých světonázorů.
S využitím videí připravených speciálně pro výuku přináší tento intenzivní mimosemestrální kurz zhuštěný přehled tradičních západních přístupů ke studiu mezinárodních vztahů a následně pokračuje k náčrtu jeho inkluzivní pluralistické podoby.“

Sylabus


2SM425 – Současná praxe mezinárodního vyjednávání


2SM641 Koncepty, témata a současná realita mezinárodní migrace – anglicky

Vyučující: Dr. Joseph Costanzo

„The course introduces students to key concepts and methods, theories and contemporary issues of international migration. The overriding theme of ‘mobility and displacement’ drives the week’s lectures, discussions and activities into understanding the size, characteristics, impact, people and processes of migration.“

Sylabus


2SM642 Geopolitika energetiky v 21. století – anglicky

Vyučující: Ing. Lenka Kovačovská (absolventka FMV)

„The course aims at providing students with understanding of key paradigms of current geopolitics of energy, from the viewpoint of different actors (producers, transit countries, consumers, specialised international organisations). Global and regional chessboards are introduced for individual energy commodities, both for the traditional ones (oil, gas, coal, nuclear) and new ones (renewables and energy efficiency), including their cross-sectoral interference. In particular, the implications of new technologies, energy policy paradigms (including implications of the recent fight against climate change) and new trade patterns will be extensively discussed with students.“

Sylabus