Archiv rubriky: Aktuality

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Nová kniha dr. Peterkové „Péče o dobré jméno země“

Právě vychází nová kniha dr. Jany Peterkové „Péče o dobré jméno země“. Kniha uvádí přesvědčivé argumenty pro začlenění péče o dobré jméno země do dlouhodobých cílů a priorit státní politiky. Zaměřuje se na představení péče o dobré jméno země jako zásadní a neopominutelné součásti tvorby a udržování pozice státu v mezinárodním společenství. Více informací

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

SMS JM zvažuje vypsání termínu státní bakalářské zkoušky (MSB) a státní závěrečné zkoušky (MP3_1) v březnu nebo dubnu 2019. V případě, že máte zájem o účast na státní zkoušce konané ještě před zkouškovým obdobím (v březnu nebo dubnu 2019), vyplňte laskavě do 20. 2. 2019 krátký formulář. V případě dostatečného zájmu studentů bude jarní termín […]

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Informace k vypisování kurzu 2SM301 Mezinárodní bezpečnostní vztahy

Povinný kurz pro studenty oboru Mezinárodní studia a diplomacie a fakultně volitelný předmět pro studenty jiných specializací 2SM301 Mezinárodní bezpečnostní vztahy bude od letního semestru 2018/2019 vypisován pouze v letním semestru. V zimním semestru 2019/2020 nebude kurz otevřen. Více informací o kurzu v InSIS.

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Nabídka mimosemestrálních kurzů SMSJM

Studentům, kteří se zajímají o diplomacii a mezinárodní vztahy, i studentům, kteří nahrazují semestr v zahraničí studiem předmětů hostujících profesorů, nabízí SMSJM v letním semestru 2018/2019 tyto mimosemestrální kurzy: 11. – 15. 3. 2019 2SM442 Globalized International Relations – vyučuje v angličtině hostující profesorka Vendulka Kubálková z University of Miami 18. – 20. 3. 2019 2SM425 Contemporary […]

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. je spoluřešitelem a Ing. Mgr. Markéta Novotná, Ph.D. členkou týmu tříletého projektu GAČR „Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům“ (18-00902S). Řešitelem projektu je Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. z Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Cíle projektu: Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční přístup ke studiu aktérství […]

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Dr. Machoň je spoluřešitelem projektu GAČR

Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. ze Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka se stal spoluřešitelem tříletého projektu GAČR „První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků: interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí“ (19-20678S). Řešitelem projektu je doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. z MFF UK a dalším spoluřešitelem Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Cíle projektu: […]

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Mezinárodní organizace a uplatňování českých občanů v nich

Přednáška představí činnost a fungování nejdůležitějších mezinárodních organizací. Od odborníků s dlouholetými zkušenostmi získáte základní údaje o výběrových řízeních a informace o kariéře ve vybraných mezinárodních organizacích. Vystoupí: JUDr. Petr Gajdušek, LL. M., M. St., ředitel Odboru OSN, MZV ČR PhDr. Janina Hřebíčková, seniorní analytička, OZAP, MZV ČR Ing. Vladimír Kubeček, energetický specialista, Vysoká škola […]

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Výběrové řízení na stáž: MZV ČR – Odbor ekonomické diplomacie

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/nabidka_staze_mzv_oed.html

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Výběrové řízení na stáž: British Chamber of Commerce

https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/post/25470/Staz-BCC-12-2018.pdf

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Přihlašte se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění