Přednáška o ekonomické diplomacii

Dne 13. 11. 2019 vystoupil na VŠE, v rámci výuky předmětu 2SM201 Mezinárodní vztahy, pan Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí. Přednáška byla organizována Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka z Fakulty mezinárodních vztahů. Pan náměstek ve své přednášce představil klíčové současné trendy české ekonomické diplomacie a zodpověděl dotazy studentů k tématu.

Níže je k dispozici prezentace pana náměstka k tématu nových trendů ekonomické diplomacie.