Schůzky s garantkou bakalářského oboru doc. Drulákovou

24. dubna
2019

24. dubna 2019 se uskuteční dvě schůzky s garantkou bakalářského oboru Mezinárodní studia – diplomacie doc. Ing. Mgr. Radkou Drulákovou, Ph.D.

Od 13:30 v místnosti NB 244 se uskuteční schůzka se všemi studenty (1. – 3. ročníky) s cílem získat jejich připomínky k oboru. Schůzka se koná v souladu s pravidly systému zajišťování kvality na VŠE, dle kterého garant „nejméně jedenkrát ročně organizuje schůzku se studenty studijního programu, na níž shromažďuje jejich připomínky ke studijnímu programu; o výsledcích podává zprávu akreditační radě fakulty.“

Od 14:30 v místnosti NB 244 se uskuteční schůzka se studenty, kteří v LS 2019 půjdou ke státní zkoušce anebo je čeká obhajoba bakalářské práce. Cílem je prodiskutovat, jak se co nejlépe připravit a jak vypadá průběh zkoušky/obhajoby.

Těšíme se na vaši účast!