Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka nabízí i v následujícím školním roce možnost studia na prestižní vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie (2ED). Již posedmé nabízíme studentům hlubší pohled na téma ekonomické diplomacie, na roli, kterou hraje stát i další aktéři v podpoře exportu, investic i rozvoji nových a aktuálních trendů, jako je například věda a výzkum. Výuka zdůrazňuje komplexní charakter současného prostředí a nutnost součinnosti a koordinace.

Povinné předměty přinášejí aktuální informace z teorie i praxe ekonomické diplomacie, stejně jako základy mezinárodního ekonomického práva a trendů světové ekonomiky a obchodu. Jednou z velkých výhod specializace je úzké propojení s praxí.  To je realizováno s využitím řady různých nástrojů. Velmi důležitou roli mají přednášky odborníků z praxe v rámci výuky. V zimním semestru 2019/2020 přednášel studentům například náměstek ministra zahraničních věcí pan Martin Tlapa. Význam mají také fakultou podporované stáže. Zde je možné zmínit například stáže v ústředí Ministerstva zahraničních věcí, především na odboru ekonomické diplomacie nebo v ústředích státních agentur jako je CzechTrade nebo CzechInvest. Všechny tyto instituce i řada dalších nabízí také odborné stáže v zahraničí, v případě MZV na zastupitelských úřadech, u CzechTrade nebo CzechInvest v jejich zahraničních kancelářích.

Cennou devizou je také každoročně udělovaný certifikát pro vynikající absolventy specializace, který je slavnostně předáván v průběhu Konference ekonomických diplomatů, která se koná v budově Ministerstva zahraničních věcí.

Na fotografii jsou držitelé Certifikátu pro rok 2019 na velkém schodišti Černínského paláce. Druhý snímek je přibližuje ve společnosti pana Martina Tlapy při slavnostním předání diplomů.