Volitelný kurz 2SM315 – Vojenské technologie a mezinárodní bezpečnostní výzvy – anglicky

Jak silným nástrojem jsou vojenské technologie v mezinárodní politice? Do jaké míry ovlivňují politická rozhodnutí a jak vysvětlují souvislosti, které zůstávají mezi řádky? Jaké jsou současné mezinárodní bezpečnostní výzvy a jakou roli v nich hrají vojenské technologie jako hybatel technologického pokroku? Jaké etické výzvy s sebou nese robotizace a umělá inteligence? Jak porozumět kyberprostoru jako novému bitevnímu poli? Na tyto a další otázky získáte odpovědi v novém předmětu 2SM315 – Vojenské technologie a mezinárodní bezpečnostní výzvy.

Počet přidělených ECTS kreditů: 3
Jazyk výuky: angličtina
Doporučený typ studia: bakalářský
Vyučující: Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D., absolventka SMSJM, zástupkyně ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR