Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst pomocných vědeckých sil v rozsahu 3-5 hodin týdně.

Žádosti o přijetí na místo pomocné vědecké síly spolu se stručným životopisem podávejte do 18. října 2019 na sekretariát katedry k rukám pí. Hůjové.