Výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu katedry

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa pomocné vědecké síly. Jedná se o agendu propagace katedry, zejména na sociálních sítích, při akcích katedry apod. Předpokládaný rozsah práce je 3-5 hodin týdně.

Přednost mají studenti a studentky bakalářského studia s perspektivou pokračování v navazujícím magisterském studiu. Preferujeme dlouhodobou spolupráci.

Žádosti o přijetí na místo pomocné vědecké síly spolu se stručným motivačním dopisem o rozsahu 1 normostrany posílejte do 15. března 2020 na email rolencj@vse.cz.