Vypisujeme termíny státnic

V InSISu jsme dnes v souladu s aktuálně platnými pravidly vypsali termíny státních bakalářských a závěrečných zkoušek, a to v rozmezí 16. – 18. 6. 2020. Přihlašování na termíny bude možné od čtvrtka 23. 4. 2020 8:00. Termíny jsou vypsané jako prezenční, při dodržení předepsaných epidemiologických opatření (viz web VŠE a intranet FMV).

Další prezenční termíny budou případně vypsány až po obsazení již vypsaných. Případné on-line termíny pro studenty, kteří se ze závažných důvodů nemohou prezenčně dostavit, budou vypsány později – na instrukce ohledně postupu ještě čekáme.

Realizaci obhajob bakalářských prací a diplomových prací předpokládáme online od 26. 5 do 11. 6. 2020. Termíny budou stanoveny po termínu odevzdání a studenti budou katedrou přihlášeni na konkrétní termín tak, aby obhajovali závěrečnou práci před komisí, jejímž členem je vedoucí jejich práce.

Upozorňujeme, že v organizaci státních zkoušek a obhajob může docházet ke změnám v závislosti na vývoji epidemiologické situace a prosíme studenty v tomto směru o pochopení.