Archiv rubriky: Aktuality

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst pomocných vědeckých sil v rozsahu 3-5 hodin týdně. Žádosti o přijetí na místo pomocné vědecké síly spolu se stručným životopisem podávejte do 18. října 2019 na sekretariát katedry k rukám pí. Hůjové.

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Veřejná prezentace projektů programu Sportovní diplomacie

https://smsjm.vse.cz/wp-content/uploads/Ozna%CC%81meni%CC%81-web-workshop_final.pdf

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Výběrové řízení do Diplomatické akademie MZV ČR

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2019_08_30_hledame_nove_diplomaty.html

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Předání certifikátů Ekonomická diplomacie

Dne 24. června 2019 byly vynikajícím absolventům vedlejší specializace Ekonomická diplomacie předány, již po čtvrté, certifikáty, které potvrzují vynikající studijní výsledky dotyčného laureáta. Certifikáty studentům předal náměstek ministra zahraničních věcí pan Martin Tlapa v průběhu prvního dne Konference ekonomických diplomatů, která se koná každý rok v červnu. Absolventi vedlejší specializace převzali své certifikáty z rukou […]

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v září 2019

Státní bakalářské zkoušky (MSB) proběhnou 3. 9. 2019 od 10:00, 4. 9. 2019 od 9:20 a od 10:30, 5. 9. 2019 od 13:00. Státní závěrečné zkoušky z Mezinárodní politiky a diplomacie (MP3_1) se budou konat  3. 9. 2019 od 14:30, 4. 9. 2019 od 15:00 a 5. 9. 2019 od 13:00. Státní zkouška z vedlejší specializace Ekonomická diplomacie (2ED) se uskuteční 4. 9. 2019 od 9:30. Uvedené […]

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

New Course 2SM353 International Security Relations

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Schůzky s garantkou bakalářského oboru doc. Drulákovou

24. dubna 2019 se uskuteční dvě schůzky s garantkou bakalářského oboru Mezinárodní studia – diplomacie doc. Ing. Mgr. Radkou Drulákovou, Ph.D. Od 13:30 v místnosti NB 244 se uskuteční schůzka se všemi studenty (1. – 3. ročníky) s cílem získat jejich připomínky k oboru. Schůzka se koná v souladu s pravidly systému zajišťování kvality na VŠE, […]

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Přípravné kurzy z ekonomie na navazující magisterské studium

Přípravné kurzy z ekonomie na navazující magisterské studium

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Studenti VS Ekonomická diplomacie prezentovali své práce na MZV ČR

https://www.mzv.cz/ekonomika/cz/udalosti/studenti_vse_prezentovali_sve_prace_o.html

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Výběrové řízení na pomocné vědecké síly SMSJM

Přihlašte se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění