Archiv rubriky: Aktuality

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. je spoluřešitelem a Ing. Mgr. Markéta Novotná, Ph.D. členkou týmu tříletého projektu GAČR „Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům“ (18-00902S). Řešitelem projektu je Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. z Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Cíle projektu: Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční přístup ke studiu aktérství […]

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Dr. Machoň je spoluřešitelem projektu GAČR

Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. ze Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka se stal spoluřešitelem tříletého projektu GAČR „První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků: interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí“ (19-20678S). Řešitelem projektu je doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. z MFF UK a dalším spoluřešitelem Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Cíle projektu: […]

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Mezinárodní organizace a uplatňování českých občanů v nich

Přednáška představí činnost a fungování nejdůležitějších mezinárodních organizací. Od odborníků s dlouholetými zkušenostmi získáte základní údaje o výběrových řízeních a informace o kariéře ve vybraných mezinárodních organizacích. Vystoupí: JUDr. Petr Gajdušek, LL. M., M. St., ředitel Odboru OSN, MZV ČR PhDr. Janina Hřebíčková, seniorní analytička, OZAP, MZV ČR Ing. Vladimír Kubeček, energetický specialista, Vysoká škola […]

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Výběrové řízení na stáž: MZV ČR – Odbor ekonomické diplomacie

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/nabidka_staze_mzv_oed.html

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Výběrové řízení na stáž: British Chamber of Commerce

https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/post/25470/Staz-BCC-12-2018.pdf

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Cena rektorky VŠE za prestižní publikaci za knihu R. Havlové a jejího týmu

Cena rektorky VŠE za prestižní publikaci za knihu R. Havlové a jejího týmu

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Registrace a termíny státnic a obhajob na SMSJM

Studenti bakalářských a magisterských oborů SMSJM, kteří plánují absolvovat státní závěrečnou zkoušku nebo obhajobu práce v lednu/únoru 2019, si nyní mohou registrovat v InSIS státnicové předměty (MSB, MP3_1, 2OBP, 2ODP). Konkrétní termíny zkoušek budou vypsány v polovině listopadu. Více informací ke státnicím a obhajobám na SMSJM zde.

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Výběrové řízení na stáž: CzechTourism – centrála, Paříž, Stockholm

Výběrové řízení na stáž: CzechTourism – centrála, Paříž, Stockholm

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Veřejná prezentace projektů programu Sportovní diplomacie

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE ve spolupráci s Českým olympijským výborem pořádají workshop: Veřejná prezentace projektů programu Sportovní diplomacie Čas: 12. října 2018, 9:00 – 13:30 Místo konání: NB 169, VŠE  

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Prof. V. Kubálková bude na VŠE vyučovat kurz „Globalized International Relations“

Prof. Vendulka Kubálková, světově známá odbornice v oboru mezinárodní vztahy československého původu, bude na VŠE vyučovat mimosemestrální kurz 2SM442 – Globalized International Relations. Kurz se bude konat od 19. do 23. 11. 2018 v místnosti NB 458. Prof. Kubálková obdržela doktorát z mezinárodního práva (JUDr.) na československé Karlově univerzitě a Ph.D. z mezinárodní politiky na Lancaster University v Anglii. Poté […]

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR