Archiv rubriky: Aktuality

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

SMS JM zvažuje vypsání termínu státní bakalářské zkoušky (MSB) a státní závěrečné zkoušky (MP3_1) v březnu nebo dubnu 2019. V případě, že máte zájem o účast na státní zkoušce konané ještě před zkouškovým obdobím (v březnu nebo dubnu 2019), vyplňte laskavě do 20. 2. 2019 krátký formulář. V případě dostatečného zájmu studentů bude jarní termín […]

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

Informace k vypisování kurzu 2SM301 Mezinárodní bezpečnostní vztahy

Povinný kurz pro studenty oboru Mezinárodní studia a diplomacie a fakultně volitelný předmět pro studenty jiných specializací 2SM301 Mezinárodní bezpečnostní vztahy bude od letního semestru 2018/2019 vypisován pouze v letním semestru. V zimním semestru 2019/2020 nebude kurz otevřen. Více informací o kurzu v InSIS.

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

Nabídka mimosemestrálních kurzů SMSJM

Studentům, kteří se zajímají o diplomacii a mezinárodní vztahy, i studentům, kteří nahrazují semestr v zahraničí studiem předmětů hostujících profesorů, nabízí SMSJM v letním semestru 2018/2019 tyto mimosemestrální kurzy: 11. – 15. 3. 2019 2SM442 Globalized International Relations – vyučuje v angličtině hostující profesorka Vendulka Kubálková z University of Miami 18. – 20. 3. 2019 2SM425 Contemporary […]

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. je spoluřešitelem a Ing. Mgr. Markéta Novotná, Ph.D. členkou týmu tříletého projektu GAČR „Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům“ (18-00902S). Řešitelem projektu je Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. z Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Cíle projektu: Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční přístup ke studiu aktérství […]

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

Dr. Machoň je spoluřešitelem projektu GAČR

Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. ze Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka se stal spoluřešitelem tříletého projektu GAČR „První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků: interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí“ (19-20678S). Řešitelem projektu je doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. z MFF UK a dalším spoluřešitelem Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D. z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Cíle projektu: […]

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

Mezinárodní organizace a uplatňování českých občanů v nich

Přednáška představí činnost a fungování nejdůležitějších mezinárodních organizací. Od odborníků s dlouholetými zkušenostmi získáte základní údaje o výběrových řízeních a informace o kariéře ve vybraných mezinárodních organizacích. Vystoupí: JUDr. Petr Gajdušek, LL. M., M. St., ředitel Odboru OSN, MZV ČR PhDr. Janina Hřebíčková, seniorní analytička, OZAP, MZV ČR Ing. Vladimír Kubeček, energetický specialista, Vysoká škola […]

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

Výběrové řízení na stáž: MZV ČR – Odbor ekonomické diplomacie

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/nabidka_staze_mzv_oed.html

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

Výběrové řízení na stáž: British Chamber of Commerce

https://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/post/25470/Staz-BCC-12-2018.pdf

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

Cena rektorky VŠE za prestižní publikaci za knihu R. Havlové a jejího týmu

Cena rektorky VŠE za prestižní publikaci za knihu R. Havlové a jejího týmu

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

Registrace a termíny státnic a obhajob na SMSJM

Studenti bakalářských a magisterských oborů SMSJM, kteří plánují absolvovat státní závěrečnou zkoušku nebo obhajobu práce v lednu/únoru 2019, si nyní mohou registrovat v InSIS státnicové předměty (MSB, MP3_1, 2OBP, 2ODP). Konkrétní termíny zkoušek budou vypsány v polovině listopadu. Více informací ke státnicím a obhajobám na SMSJM zde.

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

Přihlašte se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění