Archiv rubriky: Aktuality

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

New Course 2SM353 International Security Relations

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

Schůzky s garantkou bakalářského oboru doc. Drulákovou

24. dubna 2019 se uskuteční dvě schůzky s garantkou bakalářského oboru Mezinárodní studia – diplomacie doc. Ing. Mgr. Radkou Drulákovou, Ph.D. Od 13:30 v místnosti NB 244 se uskuteční schůzka se všemi studenty (1. – 3. ročníky) s cílem získat jejich připomínky k oboru. Schůzka se koná v souladu s pravidly systému zajišťování kvality na VŠE, […]

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

Přípravné kurzy z ekonomie na navazující magisterské studium

Přípravné kurzy z ekonomie na navazující magisterské studium

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

Studenti VS Ekonomická diplomacie prezentovali své práce na MZV ČR

https://www.mzv.cz/ekonomika/cz/udalosti/studenti_vse_prezentovali_sve_prace_o.html

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Proděkanka Radka Druláková jmenována členkou panelu pro právní vědy a politologii GA ČR

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

Nová kniha dr. Peterkové „Péče o dobré jméno země“

Právě vychází nová kniha dr. Jany Peterkové „Péče o dobré jméno země“. Kniha uvádí přesvědčivé argumenty pro začlenění péče o dobré jméno země do dlouhodobých cílů a priorit státní politiky. Zaměřuje se na představení péče o dobré jméno země jako zásadní a neopominutelné součásti tvorby a udržování pozice státu v mezinárodním společenství. Více informací

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

Státní zkoušky MSB a MP3_1 v březnu/dubnu 2019

SMS JM zvažuje vypsání termínu státní bakalářské zkoušky (MSB) a státní závěrečné zkoušky (MP3_1) v březnu nebo dubnu 2019. V případě, že máte zájem o účast na státní zkoušce konané ještě před zkouškovým obdobím (v březnu nebo dubnu 2019), vyplňte laskavě do 20. 2. 2019 krátký formulář. V případě dostatečného zájmu studentů bude jarní termín […]

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

Informace k vypisování kurzu 2SM301 Mezinárodní bezpečnostní vztahy

Povinný kurz pro studenty oboru Mezinárodní studia a diplomacie a fakultně volitelný předmět pro studenty jiných specializací 2SM301 Mezinárodní bezpečnostní vztahy bude od letního semestru 2018/2019 vypisován pouze v letním semestru. V zimním semestru 2019/2020 nebude kurz otevřen. Více informací o kurzu v InSIS.

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

Nabídka mimosemestrálních kurzů SMSJM

Studentům, kteří se zajímají o diplomacii a mezinárodní vztahy, i studentům, kteří nahrazují semestr v zahraničí studiem předmětů hostujících profesorů, nabízí SMSJM v letním semestru 2018/2019 tyto mimosemestrální kurzy: 11. – 15. 3. 2019 2SM442 Globalized International Relations – vyučuje v angličtině hostující profesorka Vendulka Kubálková z University of Miami 18. – 20. 3. 2019 2SM425 Contemporary […]

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

Dr. Dubský a dr. Novotná jsou v týmu projektu GAČR

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. je spoluřešitelem a Ing. Mgr. Markéta Novotná, Ph.D. členkou týmu tříletého projektu GAČR „Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům“ (18-00902S). Řešitelem projektu je Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. z Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Cíle projektu: Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční přístup ke studiu aktérství […]

Nový předmět 2SM353 International Security Relations

Přihlašte se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění