Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Exkurze v oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce společnosti Člověk v tísni

V pondělí 26. února 2018 navštívili studenti kurzu 2SM509 Politické problémy rozvojových zemí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce společnosti Člověk v tísni. Cílem exkurze bylo studentům přiblížit praktickou realizaci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Program byl rozdělen do tří částí.

Jako první představila aktivity za uplynulých 25 let Člověka v tísni paní Kateřina Gabrielová. Ve své prezentaci se věnovala hlavně návaznosti aktivit organizace na programové priority Vlády ČR, resp. na Cíle trvale udržitelného rozvoje OSN.

Poté následovala prezentace paní Jany Vyhnálkové o zkušenostech s realizací projektů humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v Demokratické republice Kongo. Realizované projekty se zaměřovaly hlavně na distribuci potravinové pomoci, nákup léčiv a na distribuci a výstavbu sanitárních zařízení.

Posledním bodem programu bylo vystoupení paní Olgy Banýrové z personálního oddělení Člověka v tísni. Během svého vystoupení přiblížila studentům specifika pracovních pozic v oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce a dále se věnovala požadavkům, se kterými se mohou setkat uchazeči o zaměstnání v oblasti poskytování humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Olga Banýrová zmínila také možnosti spolupráce při studiu na VŠ formou stáží, zapojením do dobrovolnických projektů zahraniční rozvojové spolupráce či konzultacemi bakalářských/diplomových prací.

Miloslav Machoň,
SMSJM FMV VŠE v Praze

Více fotografií
Autorka fotografií: Monika Ticháčková (Člověk v tísni)