Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
FMV VŠE a ÚMV vyhlašují dvě místa stážistů pro práci na analýze české zahraniční politiky v roce 2014

6.12.2014 31.12.2014

Stáž proběhne na Ústavu mezinárodních vztahů v období od 12. ledna do 31. března 2015.

Stáž  je určena studentům magisterského studia a bude uznána do studia za 6 ECTS v rámci předmětu 22F413 Odborná stáž krátkodobá.

Náplň stáže

Náplní stáže budou především rešerše k jednotlivým tematickým částem pravidelné analýzy české zahraniční politiky. Stážista bude podle domluvy a potřeby ÚMV zapojen i do dalších akcí a činností, jako například do pořádání konferencí a seminářů.

Stážisté na ÚMV mají možnost plného využívání knihovny ÚMV a odborných konzultací s vědeckými pracovníky, např. k seminárním nebo diplomovým pracím.

Podmínky výběrového řízení – přihláška musí obsahovat:

  • Motivační dopis
  • Projekt stáže: nástin tématu souvisejícího s českou zahraniční politikou, o které by uchazeč měl zájem, a jeho vazby na nabízenou stáž

Kritéria hodnocení:

  • Motivační dopis (60%)
  • Projekt stáže (40%)

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte e-mailem na adresu fialova@iir.cz do 31. prosince 2014.

Výsledky budou vyhlášeny do 6. ledna 2015.