Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace k termínům státních zkoušek na SMSJM v květnu a červnu 2018

Termíny státních záverečných zkoušek (MP3_1), státních zkoušek z vedlejší specializace (2ED) a státních bakalářských zkoušek (MSB) byly vypsány v InSIS. Přihlašování na zkoušky bude možné prostřednictvím InSIS od 24. 4. 2018.

Termíny obhajob bakalářských a diplomových prací (DIP_B a DIP_D) budou vypsány a studentům přiděleny až po odevzdání prací (předběžně v polovině května).