Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace k vypisování povinných kurzů SMSJM

Vybrané povinné kurzy pro studenty bakalářského studijního oboru Mezinárodní studia – diplomacie a studenty magisterského studijního oboru Mezinárodní politika a diplomacie, které jsou  garantované SMSJM, jsou otevírány buď v letním nebo v zimním semestru podle toho, jak jsou zařazeny ve vzorovém studijním plánu. Studijní programy včetně vzorového plánu naleznete na fmv.vse.cz (pro bakalářské studium: http://fmv.vse.cz/studenti/bakalarske-studium/, pro navazující magisterské studium: http://fmv.vse.cz/studenti/navazujici-magisterske-studium/).

S ohledem na aktuální studijní plány jsou vždy v letním semestru otevírány kurzy:

 • 2SM202 Mezinárodní a diplomatické právo
 • 2SM404 Tvorba a analýza zahraniční politiky a diplomacie
 • 2SM405 Teorie mezinárodních vztahů
 • 2SM406 Globalizace v mezinárodních vztazích
 • 2SM409 Vybrané otázky mezinárodního práva veřejného

Vždy v zimním semestru jsou otevírány kurzy:

 • 2SM201 Mezinárodní vztahy
 • 2SM401 Velmoci v mezinárodních vztazích
 • 2SM418 Dějiny české zahraniční politiky a diplomacie

Povinné kurzy SMSJM pro studenty navazujícího magisterského oboru Evropská integrace jsou otevírány následovně:

 • 2SM423 Vnitřní a vnější bezpečnost EU – v zimním semestru
 • 2SM424 Diplomatická praxe EU – v letním semestru

Povinné kurzy SMSJM pro studenty bakalářského oboru Politologie:

 • 2SM210 Mezinárodní vztahy – předmět bude vypsán v LS 2014/2015 a v ZS 2015/2016, poté již nebude vypisován

Informace o rozložení kurzů vedlejší specializace Ekonomická diplomacie najdete na http://smsjm.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/ekonomicka-diplomacie/.