Informace k vypisování povinných kurzů SMSJM

Vybrané povinné kurzy pro studenty bakalářského studijního oboru Mezinárodní studia – diplomacie a studenty magisterského studijního oboru Mezinárodní politika a diplomacie, které jsou  garantované SMSJM, jsou otevírány buď v letním nebo v zimním semestru podle toho, jak jsou zařazeny ve vzorovém studijním plánu. Studijní programy včetně vzorového plánu naleznete na fmv.vse.cz (pro bakalářské studium: http://fmv.vse.cz/studenti/bakalarske-studium/, pro navazující magisterské studium: http://fmv.vse.cz/studenti/navazujici-magisterske-studium/).

S ohledem na aktuální studijní plány jsou vždy v letním semestru otevírány kurzy:

  • 2SM202 Mezinárodní a diplomatické právo
  • 2SM404 Tvorba a analýza zahraniční politiky a diplomacie
  • 2SM405 Teorie mezinárodních vztahů
  • 2SM406 Globalizace v mezinárodních vztazích
  • 2SM409 Vybrané otázky mezinárodního práva veřejného

Vždy v zimním semestru jsou otevírány kurzy:

  • 2SM201 Mezinárodní vztahy
  • 2SM401 Velmoci v mezinárodních vztazích
  • 2SM418 Dějiny české zahraniční politiky a diplomacie

Povinné kurzy SMSJM pro studenty navazujícího magisterského oboru Evropská integrace jsou otevírány následovně:

Povinné kurzy SMSJM pro studenty bakalářského oboru Politologie:

Informace o rozložení kurzů vedlejší specializace Ekonomická diplomacie najdete na http://smsjm.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/ekonomicka-diplomacie/.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague