Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mimosemestrální kurzy 2SM439 Koncepční myšlení v mezinárodní politice a 2SM639 Diplomacie EU

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka FMV otevírá v letním semestru 2013/2014 dva nové mimosemestrální kurzy v anglickém jazyce: 2SM439 Koncepční myšlení v mezinárodní politice  a 2SM639 Diplomacie EU. Kurzy povedou zahraniční vyučující Dr. Sardor Usmanov, Ph.D. (2SM439) a doc. MPhil. Jozef Bátora, Ph.D. (2SM639). Kurzy jsou určeny pro studenty magisterského studia. Zápis do kurzů je možný v rámci právě probíhajícího třetího kola zápisů.

Kurz 2SM439 Koncepční myšlení v mezinárodní politice přispívá k rozvoji souboru základních dovedností potřebných pro chápání a vysvětlení globálních politických procesů, souhrnně označovaných pojmem koncepční myšlení. Představuje hlavní metody rozvíjení koncepčního (resp. komplexního) myšlení prostřednictvím hloubkové analýzy vybraných komplexních strategických otázek zahraniční politiky. Souhrnně tedy kurz studentům vštěpuje logiku koherentního konceptuálního myšlení tak, aby ji mohli aplikovat ve své budoucí rozhodovací praxi.

Výuka proběhne v NB 474 v následujících termínech:
2. 4. 9:15-12:30, 13:30-15:00
14. 4. 9:15-12:30, 13:30-15:00
16. 4. 9:15-12:30
18. 4. 9:15-12:30, 13:30-15:00
22. 4. 9:15-12:30

Kurz 2SM639 Diplomacie EU seznamuje studenty s přístupy a analytickými nástroji umožňujícími pochopit změny v dynamice diplomacie EU. Kurz se zaměřuje nejenom na EU jako na diplomatického aktéra, ale také na procesy evropeizace zahraničních politik členských států a na diplomatické přístupy EU. V širším kontextu se věnuje také systémovým změnám, které proces evropské integrace vyvolává a které se v diplomacii jako v instituci světové politiky odrážejí.

Výuka proběhne v NB 457 v termínech:
5. – 7. 5. 2014 (časy budou upřesněny)