Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová vedlejší specializace Diplomatická praxe

Vážené studentky, vážení studenti,

od letního semestru 2012/2013 otevírá Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka novou vedlejší specializaci Diplomatická praxe. Nová specializace navazuje na předchozí specializaci Diplomacie s tím, že posiluje praktický aspekt výuky a zaměřuje se více na aktuální otázky diplomatické praxe.
Nově je vedlejší specializace 2DP otevřena také studentům magisterského oboru Mezinárodní politika a diplomacie.

Pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace Diplomatická praxe je nutno úspěšně absolvovat kurzy:

2SM503 Současná diplomatická praxe
2SM504 Diplomatický protokol a písemnosti
2SM506 Diplomatické a konzulární právo
2SM545 Diplomacie EU
2SM546 Mezinárodní organizace
s tím, že absolvování jednoho z kurzů 2SM545 nebo 2SM546 lze nahradit absolvováním praxe buď na ústředí MZV či v jiné relevantní instituci (22F413 Odborná stáž krátkodobá) nebo krátkodobou praxí v zahraničí (22F411 Zahraniční odborná stáž – krátkodobá).

Předměty vedlejší specializace 2DP jsou vypisovány jednou za rok následujícím způsobem:

Zimní semestr Letní semestr
2SM506 Diplomatické a konzulární právo
2SM504 Diplomatický protokol a písemnosti
2SM546 Mezinárodní organizace
2SM503 Současná diplomatická praxe
2SM545 Diplomacie EU

 Přehled o vedlejší specializaci Diplomatická praxe:

Specializace Diplomatická praxe
Období LS 2012/2013
Garantující pracoviště FMV
Garant prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Kapacita 50
Charakteristika Vedlejší specializace je určena studentům, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na diplomatická studia a získat orientaci v soudobé diplomatické praxi. Studium umožňuje pochopit význam a funkce diplomacie v soudobém světě, získat znalosti z diplomatického práva a praktické poznatky z jednotlivých oblastí diplomatické práce se zaměřením na mezinárodní organizace. Vedlejší specializace je otevřena všem studentům, kteří se chtějí ve své budoucí praxi uplatnit v zahraniční službě, např. v oblasti ekonomické či veřejné diplomacie, nebo se ucházet o zaměstnání v mezinárodních organizacích. V předmětech vedlejší specializace proto vystoupí přední odborníci na danou problematiku s bohatými zkušenostmi z praxe tuzemských i zahraničních institucí. V rámci vedlejší specializace je možné absolvovat rovněž odbornou praxi v institucích zabývajících se mezinárodní či evropskou politikou.

Podrobnější informace o vedlejší specializaci najdete v přiloženém letáku a o jednotlivých předmětech, včetně zaměření a sylabů, najdete v ISIS.