Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová vedlejší specializace Ekonomická diplomacie (2ED)

16.8.2014

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka otvírá od zimního semestru 2014/2015 novou vedlejší specializaci EKONOMICKÁ DIPLOMACIE.

Vedlejší specializace EKONOMICKÁ DIPLOMACIE reaguje na nové trendy v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie, na nutnost a ochotu států podporovat ekonomické vztahy se zahraničím, na potřebu podnikatelů a firem obchodovat se zahraničím, získávat cizí investice a investovat v zahraničí. Náplň vedlejší specializace vyvažuje jak možnosti státu zasáhnout do oblasti exportu či investic, tak potřeby podnikatelské sféry.

Ekonomická diplomacie (2ED)

 OBCHOD – EXPORT – RŮST – INVESTICE

Vedlejší specializace EKONOMICKÁ DIPLOMACIE je určena studentům, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na ekonomickou dimenzi vnějších vztahů a získat komplexní přehled o roli, jakou v ní sehrává ekonomická diplomacie. Studium reflektuje tuto problematiku jak v rovině teoretické, tak také z pohledu zásadních skupin aktérů. Těmi jsou na jedné straně stát a dotčené ústřední orgány státní správy a na straně druhé konkrétní podnikatelské subjekty. Vedlejší specializace je otevřena všem studentům, kteří se chtějí ve své budoucí praxi uplatnit v jak v ekonomické dimenzi zahraniční služby, tak také v soukromé sféře zaměřené na mezinárodní podnikatelské aktivity.

Do výuky jsou zváni přední odborníci na problematiku ekonomické diplomacie s bohatými zkušenostmi ze zahraniční služby, formování a realizace exportní a investiční politiky, stejně jako zástupci podnikatelských subjektů. V rámci vedlejší specializace je možné absolvovat odbornou praxi v příslušných státních institucích nebo ve vybraných soukromých společnostech.

Absolventi vedlejší specializace EKONOMICKÁ DIPLOMACIE získají potřebné znalosti i dovednosti k tomu, aby se mohli uplatnit jak na pozici ekonomického diplomata, tak pracovníka v oblasti exportu či investic v soukromém sektoru. Absolventi vedlejší specializace jsou připraveni pro práci ve výkonných a manažerských pozicích, které vyžadují kompetence související s mezinárodním bilaterálním i multilaterálním vyjednáváním.

Podrobný profil vedlejší specializace a skladbu povinných kurzů a volitelných praxí najdete na http://smsjm.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/ekonomicka-diplomacie/. Registrace na vedlejší specializaci končí 16. 8. 2014.