Knihovna SMSJM

Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka disponuje vlastní knihovním fondem. Nachází se v něm přibližně 2000 publikací, jejichž obsahové zaměření pokrývá odborný profil pracoviště. Publikace jsou určené zejména pro realizaci vědecko-výzkumné činnosti pracovníků Střediska, avšak ve výjimečných případech a po dohodě s konkrétními akademickými pracovníky lze na omezenou výpůjční dobu publikace zapůjčit i čtenářům s platnou registrací v CIKS VŠE v Praze.

Kontaktní osoby:

Dr. Pavel Přikryl – vyřizuje půjčování knih pouze v konzultačních hodinách knihovny SMSJM.

Ing. Jiřina Jandová – vyřizuje vracení knih pouze v úředních hodinách.

Jak postupovat při podání žádosti o výpůjčku ze SMSJM?

Pokud v katalogu CIKS VŠE v Praze na adrese https://library.vse.cz naleznete publikaci, která je dostupná v dílčí knihovně na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka, vzneste požadavek na výpůjčku (viz obrázek č. 1).

Obrázek č. 1: Požadavek na výpůjčku publikace

Následně budete přesměrováni na stránku, kde požadavek potvrdíte (viz obrázek č. 2). O vyřízení požadavku budete informováni e-mailem, vyzvednutí knihy je možné teprve po obdržení potvrzujícího e-mailu o připravení publikace u dr. Přikryla v NB 264 v nejbližších konzultačních hodinách knihovny SMSJM (viz rozpis v InSIS).

Obrázek č. 2: Potvrzení požadavku na výpůjčku publikace

Pokud v dílčí knihovně na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka naleznete publikaci, která je momentálně vypůjčená (viz očekávané datum dostupnosti), máte možnost provést rezervaci (viz obrázek č. 3).

Obrázek č. 3: Požadavek na rezervaci publikace

Stejně jako v přechozím případě, budete i tentokrát přesměrováni na stránku, kde požadavek potvrdíte (viz obrázek č. 4). O vyřízení požadavku budete informováni e-mailem, vyzvednutí knihy je možné teprve po obdržení potvrzujícího e-mailu o připravení publikace u dr. Přikryla v NB 264 v nejbližších konzultačních hodinách knihovny SMSJM (viz rozpis v InSIS).

Obrázek č. 4: Potvrzení požadavku na rezervaci publikace

Jak a kde knihy vracet?

Vracení knih je možné pouze osobně na sekretariátu SMSJM v NB 272, viz úřední hodiny sekretářky Střediska Ing. Jiřiny Jandové.