Konzultační hodiny pedagogů SMSJM

Jméno a příjmení E-mail Konzultační hodiny
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. drulakr@vse.cz !!!Doporučuji sledovat aktuální platnost KH, případné změny zde budu včas (bude-li to možné) avizovat!!! !!!Changes in office hours will be announced here in advance (if possible)!!!
10. 12. 2020 11:00-13:00 NB 210
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. dubskyz@vse.cz KH v MS Teams (kód týmu l0bwqe5) nebo přes email.
14. 12. 2020 09:00-11:00 NB 268
7. 12. 2020 09:00-11:00 NB 268
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. eicj01@vse.cz
Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. garj02@vse.cz Tuesday 10-12, or by arrangement via email: jeremy.garlick@vse.cz Available on MS Teams, 'Jeremy Garlick consultations', use access code: nt8yt1a
15. 12. 2020 10:00-12:00 Online only
8. 12. 2020 10:00-12:00 Online only
Ing. Matthew David Huntley, BSc hunm00@vse.cz Due to extraordinary measures of the Ministry of Health of the Czech Republic, office hours will be realised via e-mail or Microsoft Teams (on the basis of prior e-mail agreement)
10. 12. 2020 10:00-11:00 Microsoft Teams
9. 12. 2020 10:45-11:45 Microsoft Teams
Ing. Jiřina Jandová janj43@vse.cz 10. 12. 2020 09:00-11:00 MS TEAMS
16. 12. 2020 09:00-12:00 NB 272
17. 12. 2020 09:00-11:00 MS TEAMS
9. 12. 2020 09:00-12:00 NB 272
Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. xcmak01@vse.cz konzultační hodiny se konají vždy v úterý 9:45-10:45 v místnosti NB264, rovněž probíhají online prostřednictvím programu Teams, do týmu se lze připojit skrze kód: k4ke6wp. Online konzultace probíhají v daném čase, případně ad hoc po předchozí e-mailové domluvě. Dne 10.11.2020 se konzultace budou konat v čase 8:00-9:00. The consultation hours are always held on Tuesday 9: 45-10: 45 in room NB264, they also take place online via the Teams program, you can join the team via the code: k4ke6wp. Online consultations take place at a given time, or ad hoc by prior e-mail agreement.
12. 1. 2021 09:45-10:45 NB264
15. 12. 2020 09:45-10:45 NB264
19. 1. 2021 09:45-10:45 NB264
22. 12. 2020 09:45-10:45 NB264
5. 1. 2021 09:45-10:45 NB264
8. 12. 2020 09:45-10:45 NB264
prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. kratochp@vse.cz Dle osobní domluvy (kontakt: kratochvil@iir.cz)
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. lehmann@vse.cz Po dobu distanční výuky budou konzultace probíhat prostřednictvím E-mailu průběžně nebo on-line v pondělí 10:00 - 12:00 kód týmu: 13heol1
16. 12. 2020 14:00-16:00 on-line kód MST 13heol1
21. 12. 2020 15:00-17:00 on-line kód MST 13heol1
9. 12. 2020 14:00-16:00 on-line kód MST 13heol1
Mgr. Svetlana Lobastova lobs00@vse.cz Konzultační hodiny v LS 2020: Středa 11:00-12:00 NB 271. Kód týmu na Teams je 73ljrf4.
16. 12. 2020 18:30-19:30 Teams 73ljrf4
23. 12. 2020 18:30-19:30 Teams 73ljrf4
30. 12. 2020 18:30-19:30 Teams 73ljrf4
9. 12. 2020 18:30-19:30 Teams 73ljrf4
Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. macm03@vse.cz 16. 12. 2020 14:00-16:00 On-line
9. 12. 2020 14:00-16:00 On-line
Ing. Alexandra Madarászová xmada00@vse.cz 16. 12. 2020 10:00-11:00 MS Teams
9. 12. 2020 10:00-11:00 MS Teams
Ing. Yvona Novotná, Ph.D. sabacka@vse.cz Konzultační hodiny v ZS 2020/2021: na e-mailu ysabacka@hotmail.com a každý čtvrtek od 10,45h do 11,45h on-line pomocí programu Teams, kód pro přihlášení db6psw7 nebo po domluvě.
Ing. Jana Peterková, Ph.D. peter@vse.cz 15. 12. 2020 15:00-16:00 online
16. 12. 2020 15:00-16:00 online
8. 12. 2020 15:00-17:00 online
Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. xprip09@vse.cz 16. 12. 2020 14:30-15:30 NB 264
9. 12. 2020 14:30-15:30 NB 264
Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. rolencj@vse.cz V KH jsem vždy online na chatu v Teams, po předchozí domluvě je možný i audio/video hovor // During contact hours, I am always available online in the Teams chat, and after a prior appointment, also for audio/video calls
10. 12. 2020 11:00-13:00 Online - Teams
11. 2. 2021 11:00-13:00 Online - Teams
14. 1. 2021 11:00-13:00 Online - Teams
17. 12. 2020 11:00-13:00 Online - Teams
21. 1. 2021 11:00-13:00 Online - Teams
28. 1. 2021 11:00-13:00 Online - Teams
4. 2. 2021 11:00-13:00 Online - Teams
7. 1. 2021 11:00-13:00 Online - Teams
Ing. Barbora Růžičková, Ph.D. xruzb00@vse.cz
Gaziza Shakhanova, Ph.D. shag00@vse.cz Tuesday 15:30-16:30
Ing. Jana Stehlíková xstej100@vse.cz 14. 12. 2020 09:00-10:00 MS Teams
7. 12. 2020 09:00-10:00 MS Teams
Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D. xstek21@vse.cz Na základě předchozí emailové domluvy (stejskalova.kr@gmail.com).
Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. kalova@vse.cz 11. 12. 2020 13:00-14:00 NB 266
15. 12. 2020 13:00-14:00 NB 266
8. 12. 2020 13:00-14:00 NB 266
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. ves@vse.cz Konzultace středa 16-18 on line, MS Teams kód pro připojení u5fn4ls
16. 12. 2020 16:00-18:00 MS Teams
9. 12. 2020 16:00-18:00 MS Teams
Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. xnovm114@vse.cz on maternity leave, available on e-mail, nové BP/DP nyní nepřijímám
Ing. Michaela Zemanová qhalm02@vse.cz Středa 11:00-12:00 Teams code - 8gs7o32
9. 12. 2020 10:00-11:00 Teams: 8gs7o32
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. zemanova@vse.cz Kód týmu pro KH je gclj5c7; požadavky na konzultace zadávejte v rámci kanálu obecné. Schůzky budou sjednávány v pořadí, v jakém se zájemci o konzultace přihlásí. Garantuji vyřízení všech požadavků jeden pracovní den před KH do 15.00, pozdější dle možností.
15. 12. 2020 08:00-09:00 on-line MS Teams
8. 12. 2020 08:00-09:00 on-line MS Teams
Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. zeya00@vse.cz During consultation hours, you can join to MS Teams (team code s73t37j) or email me for your questions
11. 1. 2021 10:00-12:00 NB274
14. 12. 2020 10:00-12:00 NB274
18. 1. 2021 10:00-12:00 NB274
21. 12. 2020 10:00-12:00 NB274
25. 1. 2021 10:00-12:00 NB274
28. 12. 2020 10:00-12:00 NB274
4. 1. 2021 10:00-12:00 NB274
7. 12. 2020 10:00-12:00 NB274