Konzultační hodiny pedagogů SMSJM

Jméno a příjmení E-mail Konzultační hodiny
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. drulakr@vse.cz !!!Doporučuji sledovat aktuální platnost KH, případné změny zde budu včas (bude-li to možné) avizovat!!! !!!Changes in office hours will be announced here in advance (if possible)!!!
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. dubskyz@vse.cz KH v MS Teams (kód týmu l0bwqe5) nebo přes email.
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. eicj01@vse.cz
Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. garj02@vse.cz Until 26 June, Monday 9-11 or by arrangement via email: jeremy.garlick@vse.cz Available on MS Teams, 'Jeremy Garlick consultations', use access code: nt8yt1a
Ing. Matthew David Huntley, BSc hunm00@vse.cz Due to extraordinary measures of the Ministry of Health of the Czech Republic, office hours will be realised via e-mail or Microsoft Teams (on the basis of prior e-mail agreement)
Ing. Jiřina Jandová janj43@vse.cz
Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. xcmak01@vse.cz konzultační hodiny se konají vždy v úterý 11:00-12:00 online prostřednictvím programu Teams, do týmu se lze připojit skrze kód: k4ke6wp. Online konzultace probíhají v daném čase, případně ad hoc po předchozí e-mailové domluvě. Dne 16.6.2020 se konzultační hodiny konat nebudou, náhradní termín je čtvrtek 18.6. 2020 mezi 13:00-14:00.
prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. kratochp@vse.cz Dle osobní domluvy (kontakt: kratochvil@iir.cz)
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. lehmann@vse.cz Po dobu distanční výuky budou konzultace probíhat prostřednictvím E-mailu průběžně nebo on-line v pondělí 10:00 - 12:00 kód týmu: 13heol1
Mgr. Svetlana Lobastova lobs00@vse.cz Konzultační hodiny v LS 2020: Středa 11:00-12:00 NB 271. Kód týmu na Teams je 73ljrf4.
Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. macm03@vse.cz KH se v letním semestru ruší z důvodu zahraničního pobytu. Due to postdoctoral research abroad, office hours are cancelled in summer semester.
Ing. Alexandra Madarászová xmada00@vse.cz
Ing. Yvona Novotná, Ph.D. sabacka@vse.cz Konzultační hodiny v LS 2019/2020: na e-mailu ysabacka@hotmail.com. Ve zkouškovém období každý čtvrtek od 8.15h do 9.15h on-line pomocí programu Teams, kód pro přihlášení db6psw7 nebo po domluvě.
Ing. Jana Peterková, Ph.D. peter@vse.cz
Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. xprip09@vse.cz
Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. rolencj@vse.cz KH v MS Teams (kód týmu g7r8ibo nebo chat) nebo přes email // Contact hours in MS Teams (team code g7r8ibo or chat) or via email // https://teams.microsoft.com/
Ing. Barbora Růžičková xruzb00@vse.cz
Gaziza Shakhanova shag00@vse.cz Tuesday 15:30-16:30
Ing. Jana Stehlíková xstej100@vse.cz KH dne 21. 11. se ruší z důvodu zahraniční cesty.
Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D. xstek21@vse.cz Na základě předchozí emailové domluvy (stejskalova.kr@gmail.com).
Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. kalova@vse.cz Rodičovská dovolená do 31. 8. 2020. V záležitostech bakalářských a diplomových prací a jiných nutných věcech jsem nepravidelně k zastižení na emailu.
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. ves@vse.cz
Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. xnovm114@vse.cz on maternity leave, available on e-mail, nové BP/DP nyní nepřijímám
Ing. Michaela Zemanová qhalm02@vse.cz Středa 11:00-12:00 Teams code - 8gs7o32
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. zemanova@vse.cz Ve zkouškovém období probíhají konzultační hodiny vždy ve středu 8.00 - 9.00 prostřednictvím aplikace Teams. Kód týmu je gclj5c7; požadavky na konzultace zadávejte v rámci kanálu obecné nebo e-mailem. Schůzky budou sjednávány v pořadí, v jakém se zájemci o konzultace přihlásí. Garantuji vyřízení všech požadavků došlých do úterý 15.00, pozdější dle možností.
Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. zeya00@vse.cz During consultation hours, you can join to MS Teams (team code s73t37j) or email me for your questions