Prezentace studentských seminárních prací na MZV

Dne 5. února 2018 se v sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnily tradiční prezentace seminárních prací studentů vedlejší specializace Ekonomická diplomacie. Prezentacím byli přítomni náměstek ministra zahraničních věcí pan Martin Tlapa a zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy pan Tomáš Píša. Studenti představili své práce na téma Finanční nástroje ekonomické diplomacie ve vybraných zemích. Představitelé Ministerstva zahraničních věcí poskytli studentům své komentáře k jednotlivým výstupům a nad vlastními prezentacemi probíhala i živá diskuse. Studenti samotní velmi ocenili především možnost zpětné vazby k prezentovaným studiím a také možnost diskuse nad aktuálními prioritami české ekonomické diplomacie.

Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie je vyučována na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague