Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Magisterské studium

Charakteristika oboru Mezinárodní politika a diplomacie

Obecné informace ke studiu na webu FMV, v intranetu FMV

Informace k vypisování povinných kurzů SMSJM

Studijní oddělení, konzultační hodiny pedagogů SMSJM

Diplomový seminář a práce, tematické okruhy diplomových prací (nutno omezit na DP)

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací