Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Disertace obhájené do 2004

Rok obhajoby Jméno autora Název práce
2004 Ing. Chuon Rattanak, Ph.D. Kambodža: příští zastávka ASEAN (Kambodža a její dlouhá cesta za demokracií)
2004 Ing. Francková Dagmar, Ph.D. Španělsko v evropském integračním procesu
2004 Ing. Kratochvíl Petr, Ph.D. Polarita a ruská zahraniční politika k USA a Číne (od distribuce moci k diskurzu hrozeb)
2004 Ing. Svoboda Josef, Ph.D. Kontrolní systém v České republice po vstupu do Evropské unie
2003 Ing. Josef Mičkal, Ph.D. Skleníkový efekt jako globální problém a role malých zemí. Případ České republiky a její strategie při snižování emise skleníkových plynů
2003 Ing. Brewer Radka, Ph.D. Mírový proces na Blízkém východě v letech 1992 – 1996
2002 Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. Subsidiarita v Evropské unii
2002 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. Istanbulský summit OBSE 1999
2002 Ing. Zemanová-Sládková Štěpánka, Ph.D. Místo a význam evropských integrovaných procesů v zahraniční politice Dánského království
2001 Ing. Kryl Tomáš, Ph.D. Rozšíření NATO – cesta k bezpečnější Evropě
2001 Ing. Kašička Petr, Ph.D. Vývoj palestinsko-izraelského mírového procesu v 80. a 90. letech 20. století
2001 Ing. Charanzová Dita, Ph.D. Instituce Evropské unie a jejich reformy
2001 Ing. Hladík Jakub, Ph.D. Podnikatelské mise v rámci oficiálních návštěv představitelů států v zahraniční a ekonomické diplomacii České republiky
2001 Ing. Blehová Irena, Ph.D. Úloha kultury v zahraniční politice zemí Rady pro spolupráci v Zálivu
2000 Ing. Ort Petr, Ph.D. Svobodní zednáři jako politické hnutí sui generis
2000 Ing. Drulák Petr, Ph.D. Interpretace vzniku studené války
2000 Ing. Fajkusová Blanka, Ph.D. Vznik, cíle a činnost Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
1999 Ing. PhBc. Bátora Ladislav, Ph.D. Oktrojovaná demokracie – studie o příčinách a důsledcích poválečné okupace Japonska
1998 Ing. Pytlíková Jana, Ph.D. Kolektivismus sovětského zemědělství (1928-1934)
1998 Ing. Plšková Jaroslava, Ph.D. Východní politika Brandtovy vlády v letech 1969-1974
1998 JUDr. Šmejkal Václav, Ph.D. Československý návrat do Evropy – nové a tradiční v československé zahraniční politice od listopadu 1989 do listopadu 1991
1998 Ing. Peterková Jana, Ph.D. Úloha kulturního dědictví v procesu mezinárodních kulturních vztahů