Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorský obor Mezinárodní politické vztahy

Doktorský studijní obor mezinárodní politické vztahy nabízí prohloubení znalostí v oboru mezinárodní politiky. Studium je koncipováno multidisciplinárně, vychází ze znalostí světové ekonomiky, mezinárodního práva a dalších důležitých aspektů mezinárodní reality – bezpečnost, ekologie, kultura. Základní důraz je kladen na studium teorie a aktuálních problémů mezinárodní politiky, mezioborové analýzy globálních procesů. Uchazeči o tento obor studia mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického, tak i humanitního zaměření, pokud splní podmínky přijímacího řízení (požadované jsou znalosti na úrovni hlavní specializace VŠE Mezinárodní politika a diplomacie).

Hlavním těžištěm studia je zpracování a obhajoba disertační práce, důraz je kladen na vědecký přínos práce v rámci teorie a praxe soudobých mezinárodních vztahů. Studijní program připravuje multidisciplinárně vzdělané pracovníky, schopné tvůrčím způsobem působit v oblasti vědeckého výzkumu zaměřeného na evropské záležitosti a aplikovat nové poznatky v praxi (vytvářet ucelené koncepce přístupu k Evropské unii, implementovat ustanovení orgánů EU v oblasti veřejné správy, firem apod., zajišťovat efektivní a kvalitní management, kvalifikovaně posuzovat ekonomické, politické či právní aspekty dokumentů EU a stanovisek členských států ke konkrétním otázkám a implikovat je do podmínek ČR, spoluvytvářet veřejné mínění publikačními výstupy a podílet se na vysokoškolské či jiné výuce).

Získané vzdělání lze uplatnit v orgánech státní správy, diplomatických pracovištích v zahraničí, mezinárodních organizacích, podnikatelské sféře, bankovním a finančním sektoru, vědeckovýzkumných pracovištích a na vysokých školách.

Další informace o doktorském studiu na VŠE v Praze a na FMV VŠE

Informace pro zájemce o doktorské studium na VŠE v Praze

Okruhy ke státní doktorské zkoušce z oboru Mezinárodní politické vztahy od ak. roku 2011/2012