Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy k SZZ z vedlejší specializace Diplomacie

Tematické okruhy k SZZ z vedlejší specializace Diplomacie

Státní zkouška zahrnuje vybrané tematické okruhy z předmětů:

  • 2SM501 – Dějiny diplomacie
  • 2SM502 – Preventivní diplomacie
  • 2SM503 – Současná diplomatická praxe
  • 2SM504 – Diplomatický protokol a písemnosti
  • 2SM505 – Diplomatické a konzulární právo

Na rozdíl od dílčích zkoušek má SZK zjistit předevedším znalost širších souvislostí problematiky diplomacie a spolu s tím i schopnost aplikovat získané znalosti na oblast jejich praktického využití

TEMATICKÉ OKRUHY:
Pro tematické okruhy a literaturu k SZZ viz „Obsah předmětu“ a „Literatura“ v sylabu k „2DI – Státní zkouška z vedlejší specializace Diplomacie“ v  Katalogu předmětů v ISIS.