Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomatická praxe (2DP)

Vedlejší specializace je určena studentům, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na diplomatická studia a získat orientaci v soudobé diplomatické praxi. Studium umožňuje pochopit význam a funkce diplomacie v soudobém světě, získat znalosti z diplomatického práva a praktické poznatky z jednotlivých oblastí diplomatické práce se zaměřením na mezinárodní organizace. Vedlejší specializace je otevřena všem studentům, kteří se chtějí ve své budoucí praxi uplatnit v zahraniční službě, např. v oblasti ekonomické či veřejné diplomacie, nebo se ucházet o zaměstnání v mezinárodních organizacích. V předmětech vedlejší specializace proto vystoupí přední odborníci na danou problematiku s bohatými zkušenostmi z praxe tuzemských i zahraničních institucí. V rámci vedlejší specializace je možné absolvovat rovněž odbornou praxi v institucích zabývajících se mezinárodní či evropskou politikou.

 

Rozpis předmětů v semestrech

Předměty vedlejší specializace 2DP jsou vypisovány jednou za rok následujícím způsobem:

Zimní semestr Letní semestr
Ident Název předmětu Ident Název předmětu
2SM506 Diplomatické a konzulární právo 2SM503 Současná diplomatická praxe
2SM504 Diplomatický protokol a písemnosti 2SM545 Diplomacie EU
2SM546 Mezinárodní organizace

 

Státní závěrečné zkoušky

Ke státní zkoušce z vedlejší specializace 2DP je nutno úspěšně absolvovat kurzy:

2SM503 Současná diplomatická praxe
2SM504 Diplomatický protokol a písemnosti
2SM506 Diplomatické a konzulární právo
2SM545 Diplomacie EU
2SM546 Mezinárodní organizace

Poznámka: Absolvování jednoho z kurzů 2SM545 nebo 2SM546 lze nahradit absolvováním praxe buď na ústředí MZV či v jiné relevantní instituci (22F413 Odborná stáž krátkodobá) nebo krátkodobou praxí v zahraničí (22F411 Zahraniční odborná stáž – krátkodobá).

Okruhy ke státní zkoušce: 

 1. Organizace a řízení diplomatických aktivit – systemizace
 2. Funkce zahraniční služby a jejích jednotlivých orgánů
 3. Mezinárodní vyjednávání
 4. Mezinárodní organizace
 5. Předmětové oblasti diplomacie
 6. Diplomatický protokol státních orgánů
 7. Zvyklosti a právní úprava diplomatického protokolu
 8. Organizace protokolární činnosti
 9. Diplomatické písemnosti
 10. Pořadí a přednosti v diplomatickém protokolu
 11. Orgány zajišťující vztahy mezi státy
 12. Vývoj a právní úprava diplomatického a konzulárního práva
 13. Diplomatický a konzulární personál, mezinárodní úředníci
 14. Výsady a imunity (diplomatické, konzulární, zvláštní mise aj.)
 15. Procesní otázky diplomatických a konzulárních styků
 16. Funkce zahraniční služby ve vztahu k EU
 17. Mezinárodní vyjednávání v aplikaci na EU
 18. Orgány zajišťující vztahy mezi státem a EU
 19. Institucionální zajištění diplomacie EU
 20. Diplomacie EU ve vztahu k vnějšímu světu
 21. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (včetně SBOP)
 22. Možnosti a způsoby prosazování zájmů profesních a zájmových skupin a občanské společnosti na půdě EU
 23. Legitimita EU, národní versus evropská diplomacie
 24. Role EU v mezinárodních vztazích
 25. Role OSN v mezinárodních vztazích
 26. Role bezpečnostních organizací v mezinárodních vztazích (NATO, OBSE)
 27. Role Rady Evropy v mezinárodních vztazích
 28. Role MMF, MF a OECD v mezinárodních vztazích