Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Registrace vedlejší specializace Ekonomická diplomacie

Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie patří k nejnovějším specializacím na Fakultě mezinárodních vztahů, sestává výhradně z nově akreditovaných předmětů a je velmi prakticky orientována. Studenti mají možnost část kreditů získat za krátkodobou tuzemskou nebo zahraniční praxi. Do výuky jsou hojně zváni odborníci z praxe, např. výuky v kurzu 2SM513 Politické aspekty realizace ekonomické diplomacie se v zimním semestru 2014/2015 zúčastnili zástupci MZV, MPO, EGAP a CzechTrade. Součástí povinného kurzu 2SE521 Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky jsou nově zahajované exportní večery. Studium je rozloženo do dvou semestrů. Podrobnosti o profilu, výstupech a struktuře najdete na stránkách věnovaných vedlejší specializaci: http://smsjm.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/ekonomicka-diplomacie/.

Pro letní semestr 2014/2015 platí, že studenti navazujících magisterských studijních programů nemusí absolvovat přijímací řízení. Registrace do vedlejší specializace v ISIS končí 19. ledna 2015.