Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
SMSJM uspořádalo workshop „Nové formy diplomacie – výzvy pro českou praxi“

Dne 22. listopadu 2018 uspořádali členové týmu výzkumného grantu „Nation branding a péče o dobré jméno státu prostřednictvím nových forem diplomacie“ workshop věnující se ekonomické, kulturní, vědecké a digitální diplomacii.

Diskutujícími byli PhDr. Marek Svoboda (ředitel Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR), Mgr. Monika Koblerová (generální ředitelka Českých center – pověřena řízením), Mgr. Anna Hrabáčková (vedoucí Oddělení kulturní diplomacie Českých center – pověřena řízením), Mgr. Miloslav Machoň, PhD. (čerstvý absolvent doktorského studia na SMSJM) a Ing. Jana Kohoutová (doktorandka SMSJM).

Workshop se zabýval možnostmi aplikace nových forem diplomacie pro českou praxi. Panelisté pohovořili o současném stavu ekonomické, vědecké, kulturní a digitální diplomacie a zároveň tento stav kriticky zhodnotili.

Například české ekonomické diplomacii se podle Marka Svody aktuálně daří. Zároveň ale říká, že  v ekonomice není nic zaručeno navždy. Digitální diplomacie se oproti tomu teprve pozvolna začíná rozvíjet, na efektivním fungování bude ještě potřeba zapracovat, jelikož práce na sociálních sítích (a nejen tam) skrývá obrovský potenciál. Ten má bezpochyby i vědecká diplomacie, Miloslav Machoň proto v závěru zformuloval několik doporučení pro zlepšení české praxe. Obě zástupkyně Českých center představily širokou škálu aktivit, kterými se v současné době zabývají – vedle kulturní a veřejné diplomacie se nově jedná také o vědu a inovace.

Jednotlivé prezentace jsou ke stažení zde:

Fotogalerie