Stáž na oddělení Produkt managementu CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu – agentura CzechTourism, se sídlem v Praze, nabízí možnost stáže pro studenty bakalářského či magisterského studia na oddělení Produkt managementu.

Nabídka je určena pro studenty oboru cestovní ruch, či ekonomicky zaměřené obory. Stáž může být zapsána jako 22F413 Odborná stáž – krátkodobá (6ECTS).

Více informací


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague