Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stáže v oddělení marketingového výzkumu CzechTourism Praha

Česká centrála cestovního ruchu – agentura CzechTourism, se sídlem v Praze, nabízí možnost stáže pro studenty bakalářského či magisterského studia po dobu minimálně 3 měsíců v rozsahu cca 20 hodin týdně či na domluvě, a to na oddělení Marketingového výzkumu (odbor Institut turismu).

Nabídka je určena především pro studenty oboru cestovní ruch, či ekonomicky zaměřené obory. Stáž může být zapsána jako 22F413 Odborná stáž – krátkodobá (6ECTS).

Více informací