Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ocenění, úspěchy

Cena rektora VŠE

  • Prestižní knižní publikace (2013 – 3. místo) KRATOCHVÍL, Petr, aj. The EU as a Political Actor: The Analysis of Four Dimensions of the EU s Actorness. 1. vyd. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2013. 199 s. ISBN 978-3-8329-7223-3. (Další autoři: JENÍČKOVÁ, Martina, KOČÍ, Kateřina, NOVÁK, Ondřej, POJEROVÁ, Petra, ROHRBACHER, Tomáš, ROLENC, Jan Martin, ŠIMON, Ondřej).
  • Vědecká publikační činnost studentů doktorského studia (2012 – 1. místo) ČMAKALOVÁ, Kateřina, ROLENC, Jan Martin. Actorness and legitimacy of the European Union. Cooperation and Conflict, 2012, roč. 47, č. 2, s. 260–270. ISSN 0010-8367.
  • Článek (2011 – 2. místo) KRATOCHVÍL, Petr, CIBULKOVÁ, Petra, BENÍK, Michal. The EU as a „Framing Actor”: Reflections on Media Debates about EU Foreign. JCMS: Journal of Common Market Studies, 2011, roč. 49, č. 2, s. 391–412. ISSN 0021-9886.

Soutěž publikační činnosti FMV

  • Odborná kniha (2010 – 2. místo) LEHMANNOVÁ, Zuzana, aj. Formování globálního řádu? Globalizace a global governance. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2010. 287 s. ISBN 978-80-245-1649-3. (Další autoři: CIHELKOVÁ, Eva, HNÁT, Pavel, ROLENC, Jan Martin, KOCHAN, Jan, ROHRBACHER, Tomáš, STEINMETZOVÁ, Dana, TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana).
  • Odborná kniha (2009 – 2. místo) ZEMANOVÁ, Š. Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1402-4.
  • Články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem (2010 – 3. místo) ZEMANOVÁ, Štěpánka. Amartya Kumar Sen – ekonom rozvoje a blahobytu, filozof svobody i bídy a hladu. Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 587–599. ISSN 0013-3035.
  • Články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru (2010 – 1. místo) TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana, CIBULKOVÁ, Petra, HAVLOVÁ, Radka, KNOTKOVÁ, Vladimíra. Arktická politika Evropské unie v mezinárodním kontextu. Současná Evropa [online], 2010, roč. XV, č. 1, s. 3–30. ISSN 1804-1280.
  • Články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru (2009 – 1. místo) DRULÁKOVÁ, R., TRÁVNÍČKOVÁ, Z., ZEMANOVÁ, Š. Ekonomické sankce na počátku 3. tisíciletí. Mezinárodní vztahy, 2009, roč. 44, č. 1, s. 66–85. ISSN 0323-1844.