Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ostatní aktivity

Členství zaměstnanců katedry v edičních a redakčních radách odborných časopisů

 • Czech Yearbook of Public and Private International Law, recenzovaný časopis (dr. Trávníčková)
 • Journal of International Relations and Development, recenzovaný impaktovaný časopis, vydává Palgrave (prof. Lehmannová)
 • Medzinárodné vzťahy, recenzovaný časopis, vydává Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (prof. Lehmannová)
 • Mezinárodní vztahy, časopis evidovaný v databázi SCOPUS, vydává Ústav mezinárodních vztahů (prof. Lehmannová, doc. Zemanová)
 • Nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů (dr. Druláková, doc. Kratochvíl)
 • Perspectives, časopis evidovaný v databázi SCOPUS (doc. Kratochvíl)
 • Professional Publishing, vědecká rada nakladatelství (prof. Veselý)
 • Review of International Affairs, zahraniční recenzovaný časopis (doc. Kratochvíl)
 • Slovanský přehled, recenzovaný časopis, vydává Historický ústav AV ČR (dr. Maslowski, dr. Voráček)
 • Současná Evropa, recenzovaný časopis (prof. Lehmannová)
 • Studia politica slovaca, recenzovaný časopis SAV, (prof. Veselý)
 • Working Papers FMV VŠE, recenzovaný časopis (dr. Dubský)

Členství v mezinárodních odborných organizacích

Kolektivní členství

 • ACUNS (Academic Council on the United Nations System)
 • ECPR (European Consortium for Political Research)
 • IFDT (International Forum on Diplomatic Training)
 • INDA (International Network of Diplomatic Academies)
 • WFUNA (World Federation of United Nations Associations)

Individuální členství

 • CEEISA /Central and East European International Studies Association/ (dr. Druláková, doc. Zemanová, Ing. Cibulková, dr. Peterková, Ing. Knotková aj. – členové)
 • Česká společnost pro mezinárodní právo (dr. Trávníčková – členka výboru)
 • Česko-ruská komise historiků a archivářů (dr. Voráček – místopředseda české části komise)
 • ECPR /European Consortium for Political Research/ (prof. Lehmannová – členka Výboru)
 • ECSA /European Community Studies Association/ (dr. Druláková – členka)
 • EISA /European International Studies Association/ (doc. Zemanová – členka)
 • ICCEES /International Council on Central and East European Studies/ (dr. Voráček – člen Executive Commitee)
 • ILA /International Law Association/ (dr. Trávníčková – členka)
 • IPSA /International Political Science Association/ (doc. Kratochvíl, Ing. Knotková – členové)
 • ISA /International Studies Association/ (prof. Lehmannová, Ing. Rolenc, dr. Šabacká, dr. Peterková, dr. Druláková aj. – členové)
 • Social Sciences and Humanities European Commission (prof. Lehmannová – člen Advisory Board)
 • WFUNA /World Federation of United Nations Associations/ (prof. Lehmannová, prof. Veselý – členové národní sekce)
 • WISC /World International Studies Commitee/ (prof. Lehmannová – členka)