Ostatní aktivity

Členství zaměstnanců katedry v edičních a redakčních radách odborných časopisů

Členství v mezinárodních odborných organizacích

Kolektivní členství

Individuální členství


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague